Kính gửi Quý Bà con,

Ngày càng nhiều người nước ngoài sống và làm việc tại thành phố của chúng ta, đã khiến chúng ta xây dựng lên mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa thành phố và cộng đồng người Việt, một cộng đồng được đại diện nhiều nhất tại thành phố. Một trong những nhiệm vụ then chốt Hội đồng thành phố Vyšší Brod đã đề cập trong lần bầu cử này, là đặt các điều kiện để cùng chung sống bên nhau dễ dàng hơn.

Mục đích của chúng tôi là tạo ra không gian thoải mái cho tất cả mọi người đang sống trong thành phố Vyšší Brod.

Ing. Milan Zálešák Chủ tịch thành phố Vyšší Brod

quyền lợi và trách nhiệm

Quý vị có thể tìm hiểu trong tập tài liệu này về quyền lợi,
nghĩa vụ và điều kiện của mình và quý vị phải đối diện với
biện pháp trừng phạt nào khi không tuân thủ các quy định.
Chúng tôi tin rằng thông tin trong cuốn tài liệu này sẽ giúp
quý vị thấu hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về những điều
được mong đợi từ quý vị, với tư cách như là một công dân
thành phố Vyšší Brod và mong rằng điều này sẽ giúp giảm
đi nguy cơ xảy ra những hiện tượng tiêu cực trong xã hội,
được mô tả trong chương „Việc không nên làm!“.

LIÊN HỆ

UỶ BAN THÀNH PHỐ VYŠŠÍ BROD
BAN HỘI NHẬP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
E-mail: kpic.vb@gmail.com