CÁC LIÊN HỆ QUAN TRỌNG

CÁC LIÊN HỆ QUAN TRỌNG

Đường dây thông tin

Tổ chức Charita ČR cung cấp dịch vụ Đường dây nóng cho
cộng đồng người Việt, Ukraine và Mông Cổ đang sống và
làm việc tại đây, Đường dây nóng cũng dịch cho các
cơ quan chức năng và tổ chức liên quan đến người ngoại quốc.
Quý vị có thể liên lạc với Đường dây nóng Charita
trong giờ làm việc (t2, t4 và t6 từ 9 giờ đến 12
giờ trưa và buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ)
theo số điện thoại +420 605 999 969 hoặc gửi
e-mail vào địa chỉ vietnam.info@charita.cz.
Dịch vụ cung cấp nặc danh và miễn phí, quý vị
chỉ chi trả theo phí tổng đài của mình.

Đường dây nóng cung cấp thông tin về việc cư trú,
việc làm, hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và giáo dục.
Nhân viên tổng đài giúp quý vị điền mẫu đơn hành
chính hoặc dịch qua điện thoại những lĩnh vực nêu trên.
Nhân viên tổng đài cũng hỗ trợ tâm lý xã hội, cùng tìm giải
quyết tình huống khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài – tỉnh Nam Séc

Dịch vụ của Trung tâm dành cho tất cả những người nước ngoài sinh sống lâu dài và hợp pháp trên lãnh thổ CH Séc dựa trên Luật cư trú người nước ngoài, những người có chế độ bảo vệ quốc tế – tỵ nạn, bảo vệ bổ xung và những người không thuộc các nhóm nêu trên nhưng có nhu cầu hội nhập  như những nhóm nêu trên.

 

Địa chỉ của Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài:

Kněžskodvorská 2296/8a, 370 04 České Budějovice

Giờ mở cửa: thứ hai và thứ tư 12:00 – 18:00 giờ , thứ năm và thứ sáu 8:00 – 12:00 giờ.

Sđt : 387 202 508, email: icceskebudejovice@suz.cz

www.integracnicentra.cz – tỉnh Nam Séc

 

Trung tâm cung cấp cho người nước ngoài các dịch vụ như tư vấn xã hội chuyên môn, thông dịch, các khoá dạy tiếng Séc, các sự kiện văn hoá xã hội, các sự kiện cho công chúng vv. Từ tháng 1 năm 2021 Trung tâm tổ chức các khoá học thích ứng – hội nhập cho ngoại nước ngoài.