VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Vážení spoluobčané, narůstající počet cizinců bydlících a podnikajících v našem městě nás přivedl k nastavení užší spolupráce mezi městem a členy vietnamské komunity, která je ve městě nejvíce zastoupená. Jedním z klíčových úkolů, které si Rada města Vyššího Brodu v tomto volebním období stanovila, je nastavit podmínky pro snadnější vzájemné soužití.

Jde nám o vytvoření příjemné atmosféry pro život všech občanů žijících ve městě Vyšší Brod.

Ing. Milan Zálešák starosta Vyššího Brodu

Práva a povinnosti

Dozvíte se zde, jaká jsou vaše práva, povinnosti a možnosti a jaké možné postihy vám mohou hrozit za neplnění těchto závazků. Věříme, že informace obsažené na těchto stránkách budou vést k hlubšímu pochopení a uvědomění toho, co se od vás jako od obyvatele Vyššího Brodu očekává, a že se tím sníží riziko výskytu negativních jevů popisovaných v kapitole „Co nedělat!“.

kontakt

Městský úřad Vyšší Brod 
Komise pro integraci cizinců
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
E-mail: kpic.vb@gmail.com